Ορχήστρα ελαφράς μουσικής 15

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ελαφράς μουσικής