Ορχήστρα ελαφράς μουσικής 14

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ελαφράς μουσικής