Ορχήστρα ελαφράς μουσικής 13

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ελαφράς μουσικής