Ορχήστρα ελαφράς μουσικής 12

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ελαφράς μουσικής