Ορχήστρα ελαφράς μουσικής 11

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ελαφράς μουσικής