Ορχήστρα ελαφράς μουσικής 10

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ελαφράς μουσικής