Ορχήστρα ελαφράς μουσικής 08

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ελαφράς μουσικής