Ορχήστρα ελαφράς μουσικής 07

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ελαφράς μουσικής