Ορχήστρα ελαφράς μουσικής 06

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ελαφράς μουσικής