Ορχήστρα ελαφράς μουσικής 05

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ελαφράς μουσικής