Ορχήστρα ελαφράς μουσικής 04

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ελαφράς μουσικής