Ορχήστρα ελαφράς μουσικής 03

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ελαφράς μουσικής