Αθήνα 1999

Στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα το 1999.

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ποικίλης μουσικής