Αθήνα 1999

Στο ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα το 1999.

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ποικίλης μουσικής