Αθήνα 1996

Στο ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα το 1996.

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ποικίλης μουσικής