Αθήνα 1996

Στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα το 1996.

Άλμπουμ: 
Ορχήστρα ποικίλης μουσικής